Inloggen: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_Inloggen.mp4

Toevoegen praktijkervaring: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_AddPracticalExperience.mp4

Toevoegen gebruiker: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_ToevoegenGebruiker.mp4

Wijzigen bedrijfsgegevens: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_WijzigenBedrijf.mp4

 

1. Is het nu TCVT of TCVT-RA?

TCVT-RA is het zusje van TCVT en voert namens de Minister van SZW de persoonsregistratie voor machinisten W4-01 tm W4-07 uit (in plaats van voorheen TCVT/DNVGL).

2. Per wanneer wordt het certificaat vervangen door een registratie?

Per 1 januari 2020 worden er geen certificaten meer uitgegeven, maar alleen persoonsregistraties W4-01 tm W4-07.

3. Wat kost de DSP-pas?

De machinist ontvangt de DSP-pas kosteloos en automatisch bij de herregistratie (hercertificatie / verlenging) ad € 195,-- incl. btw. per registratie voor een periode van 5 jaar (2 registraties betekent 2x een afdracht, ook als beide registraties op dezelfde DSP-pas staan: er wordt betaald voor de registratie en niet voor de DSP-pas !) ). 

De DSP-pas kan vanaf 1 maart 2020 ad € 100,-- incl. btw worden aangevraagd (aanvragen van voor 1-3-2020 worden nog kosteloos afgehandeld). Bij het afgeven van een duplicaat wordt ook € 100,-- incl. btw in rekening gebracht.

4. Wat is er nu per 1 juli 2019 gewijzigd?

Het TCPR-boekje wordt door TCVT-RA vervangen door de DSP-pas.

5. Hoe schrijf ik de uren op de DSP-pas bij?

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werkgevers / ZZP-ers kosteloos een autorisatiecode aanvragen bij TCVT-RA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met deze code kunnen zij inloggen in het systeem en de uren bijschrijven. Let op: een ZZP-er moet de pas dus enerzijds activeren als machinist en anderzijds inloggen als "werkgever" met de autorisatiecode. Op deze website staat een handleiding voor zowel werkgever als machinist.

 6. Hoe verleng ik mijn certificaat/tregistratie?
 
Stuur het originele TCVT-boekje ca. 3 weken voor de verloopdatum op naar Postbus 154, 3990 DD te Houten. Heeft u al een DSP-pas, dan ontvangt u uw nieuwe registratie en nieuwe DSP-pas na betaling van de factuur (per email). Heeft u nog gee DSP-pas, dan moet deze eerst worden aangemaakt met de door u toegezonden gegevens.

7. Bij wie kan ik de erkende bijscholing volgen?

Per 1 juli 2019 kan alleen een erkende trainer (zie Nieuws) de bijscholig bijschrijven en niet meer bij een erkend bijscholingsinstituut. De erkende trainer schrijft de bijscholing ook bij op de DSP-pas (of nog in het TCVT-boekje).

8. Wat moet ik doen als de DSP-pas is vermist ?

Bij vermissing van de DSP-pas, bijv. door verlies of diefstal, moet u contact opnemen met TCVT RA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De kosten voor het aanmaken van een nieuwe pas bedragen € 100,-- incl. btw.

9. Waarom staat W4-08, hijsbegeleider, niet op de DSP-pas ?

Een machinist W4-01 t/m W4-07 is automatsch in het bezit van de bevoegdheden van een hijsbegeleder W4-08. Hoewel dit niet expliciet op de DSP-pas staat, is dit wel het geval.

10. Bekijken van de gegevens op de DSP-pas.

De machinist kan als houder van de DSP-pas checken of zijn uren en/of zijn bijscholing zijn/is bijgeschreven. De werkgever/ZZP'er kan dit niet, omdat de DSP-pas een pas voor de machinist is.

11. Moet de DSP-pas apart worden geactiveerd bij een activatie-punt?

Nee. Dit is alleen nodig als de DSP-pas ook wordt gebruikt als toeganspas op bijvoorbeeld de Botlek. In alle andere gevallen (99% van de machinisten) is dit niet nodig. Een email hierover medio januari 20202 heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd. Deze email is eenzijdig door de beheerde van de DSP-pas verzonden en was niet afgestemd met TCVT!

 12. kan de bijscholing worden uitgesteld i.v.m. "Corona" ?

Voor de bijscholing moet een machinist/hijsbegeleider:

- zijn 1e dag binnen 36 maanden volbrengen,

- zijn 2e dag tussen de 37ste en 60 mnd volbrengen.

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies van “Den Haag” van 15-3-2020 om 17.30 uur resp. 23-3-2020 om 19.00 uur) kunnen machinisten in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT/TCVT RA heeft hieromtrent als volgt besloten:

Machinisten die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen 15-3-2020 en 1-6-2020, krijgen max. 75 dgn respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à 38,5 mnd

- 2e dag: Tussen 36ste (39ste) en 62,5 mnd

Bij de verlenging moeten deze machinisten middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training.

Het voorgaande is gebaseerd op de stand van zaken per heden (24-3-2020) en kan, afhankelijk van de aanwijzingen vanuit Den Haag, nog wijzigen.