TCVT RA staat voor TCVT Register Administratie.

TCVT RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten (W4-01 t/m W4-07) per 1 januari 2020 te verzorgen.

Per 1-1-2020 vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer verstrekt, maar dat TCVT RA een registratie namens de minister zal afgeven. De afgite van een registratie kost €195,-- incl. btw voor een periode van 5 jaar (incl. de pas).

Een ZZP-er is voor het systeem van registreren gelijk aan een werkgever. De ZZP-er moet zelf de uren van de machinist (hijzelf dus) bijhouden.

Verlengen na 5 jaar: zie FAQ nr 6

Het TCVT certificaat behoudt zijn geldigheid gedurende de looptijd. Bij hercertificatie wordt het certificaat vervangen door een bewijs van registratie van TCVT RA. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft TCVT RA besloten om het TCVT-boekje vanaf 1 juli 2019 alvast te vervangen door een digitale pas.Tot 1-3-2020 is dit kosteloos. Een pas aanvragen na 1-3-2020 kost € 100,-- incl. btw. De machinist zonder pas, kan er ook voor kiezen om zijn boekje pas om te zetten in een pas bij het moment van hercertificatie. In dat geval blijft hij zijn uren en bijscholing bijschrijven in zijn boekje.

De keurmeester TCVT, de hijsbegeleider, de aanpikker bouw en de machinist KROL vallen NIET onder TCVT RA maar onder TCVT: zie www.tcvt.nl