TCVT-RA staat voor TCVT Register Administratie.

TCVT-RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten per 1 juli 2019 1) te realiseren.

Per die datum vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer zal verstrekken, maar TCVT-RA, een registraat namens de minister.

1) 1 juli 2019 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging.

Persoonsregister

Gebruik het onderstaande formulier om in het persoonsregister te zoeken.