TCVT-RA staat voor TCVT Register Administratie.

TCVT-RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten per 1 januari 2020 1) te realiseren.

Per die datum vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer zal verstrekken, maar TCVT-RA, een registraat namens de minister.

Het TCVT-boekje wordt met ingang van 1 juli 2019 vervangen door een digitale pas.
Vooruitlopend op de wetswijziging.

Machinisten met een geldig certificaat (en boekje) krijgen tussen 1 juli en 1 oktober van dit jaar de digitale pas toegezonden. Zij dienen hiervoor diverse gegevens aan te leveren zoals aangegeven in de gestuurde mail van april en mei jl.

Tot en met 31 december 2019 krijgt een machinist gewoon een TCVT-certificaat. Ook bij hercertificering !

Vanaf 1 januari 2020 krijgt een machinist een registratie. Ook bij herregistratie na 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 worden alle geldige certificaten van rechtswege (door een wetswijziging) omgezet in een registratie.

1) 1 januari 2020 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging.