Vanaf 1-5-2022 worden er geen DSP-passen meer uitgegeven, maar kan de app XS-ID worden gedownload (de app vervangt de DSP-pas)
De app moet gekoppeld zijn aan een 06-telefoonnummer.
Je kunt dit instellen door in te loggen op online.secure-logistics.nl en te gaan naar menu/Mijn Account/Telefoonnummer wijzigen.
Daarna zou de app moeten werken. 30-05-2022

 

TCVT RA staat voor TCVT Register Administratie. 

Voor het verlengen na 5 jaar: zie FAQ (veel gestelde vragen) nr 6.

TCVT RA verzorgt sinds 1-1-2020 de afgifte van de registratie voor machinisten (W4-01 t/m W4-07) die hijsen op of aan een bouwwerk.
Voor 1-1-2020 was dit een TCVT-certificaat.
Zonder de wettelijke verplichte registratie mag er niet worden gehesen !

Het tarief voor de wettelijk verplichte registratie van machinisten, bedraagt per 1 januari 2021 € 195,-- (excl. btw) en geldt t/m 2025 (elke machinist betaalt in de periode van vijf jaar hetzelfde bedrag).

Na een examen of bij verlenging van de registratie, wordt de app gratis verstrekt. De kosten hiervan zijn verwerkt in de uitgifte van de registratie. Daarnaast kent TCVT RA geen opslag voor bijscholing van een kandidaat.

Als stichting werkt TCVT RA zonder winstoogmerk en proberen we de kosten zo goed mogelijk in de hand te houden. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het systeem van registreren en de bijscholing.

Het eerder afgegeven TCVT certificaat behoudt zijn geldigheid gedurende de looptijd. Bij hercertificatie wordt het certificaat vervangen door een bewijs van registratie van TCVT RA. 

Vooruitlopend op deze wetswijziging per 1-1-2020 heeft TCVT RA besloten om het TCVT-boekje vanaf 1 juli 2019 alvast te vervangen door een digitale pas (per 1-5-2022 is dit een app geworden). Alleen een pas aanvragen als toegangsbewijs (na 1-5-2022) kost € 25,-- incl. btw en verloopt via Secure Logitics. De machinist zonder app/pas, kan er ook voor kiezen om zijn boekje pas om te zetten in een gratis app bij het moment van hercertificatie. In dat geval blijft hij zijn uren en bijscholing bijschrijven in zijn boekje. Dat is geldig tot de einddatum van de looptijd van het boekje.

De keurmeester TCVT, de hijsbegeleider, de aanpikker bouw en de machinist KROL vallen NIET onder TCVT RA maar onder TCVT: zie www.tcvt.nl 

De ZZP-er is voor het systeem van registreren gelijk aan een werkgever. De ZZP-er moet zelf de uren van de machinist (hijzelf dus) bijhouden.

 Het KvK-nummer van TCVT RA is: 67981097.

Terms for qualifications foreigners