TCVT-RA staat voor TCVT Register Administratie.

TCVT-RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten per 1 juli 2019 1) te realiseren.

Per die datum vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer zal verstrekken, maar TCVT-RA, een registraat namens de minister.

Het TCVT-boekje wordt met ingang van 1 juli 2019 vervangen door een digitale pas.

Machinisten met een geldig certificaat (en boekje) krijgen in de maanden mei/juni van dit jaar de digitale pas toegezonden. Zij hoeven hier vooralsnog niets voor te doen.

Tot en met 30 juni 2019 krijgt een machinist gewoon een TCVT-certificaat. Ook bij hercertificering !

Vanaf 1 juli 2019 krijgt een machinist een registratie. Ook bij herregistratie na 1 juli 2019. Per 1 juli 2019 worden alle geldige certificaten van rechtswege (door een wetswijziging) omgezet in een registratie.

1) 1 juli 2019 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging.

Persoonsregister

Gebruik het onderstaande formulier om in het persoonsregister te zoeken.