Inloggen: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_Inloggen.mp4

Toevoegen praktijkervaring: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_AddPracticalExperience.mp4

Toevoegen gebruiker: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_ToevoegenGebruiker.mp4

Wijzigen bedrijfsgegevens: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_WijzigenBedrijf.mp4

Wat eist de wet

TCVT-RA verzorgt sinds 1-1-2020 de afgifte van de registratie voor machinisten (W4-01 t/m W4-07) die hijsen op of aan een bouwwerk.
Voor 1-1-2020 was dit een TCVT-certificaat.

Zonder de wettelijke verplichte registratie mag er niet worden gehesen !

Het tarief voor de wettelijk verplichte registratie van machinisten, bedraagt per   1 januari 2021 € 195,-- (excl. btw) voor een periode van 5 jaar en geldt t/m 2025 (elke machinist betaalt in de periode van vijf jaar hetzelfde bedrag).

Na een examen of bij verlenging van de registratie, kunt u de XS-ID app gratis downloaden. De kosten hiervan zijn verwerkt in de uitgifte van de registratie. Daarnaast kent TCVT RA geen opslag voor bijscholing van een kandidaat.

Als stichting werkt TCVT RA zonder winstoogmerk en proberen we de kosten zo goed mogelijk in de hand te houden. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het systeem van registreren en de bijscholing.

Het eerder afgegeven TCVT certificaat behoudt zijn geldigheid gedurende de looptijd. Bij herregistratie wordt het certificaat vervangen door een bewijs van registratie van TCVT-RA.

Om het werk uit te kunnen voeren moet iemand deskundig zijn. Dit wordt voor hijskraan machinisten wettelijk ingevuld. Er zijn 7 categorieën:

  • Machinist mobiele kraan (W4-01) MK
  • Machinist kleine funderingsmachine (W4-02) FMK
  • Machinist grote funderingsmachine (W4-03) FMG
  • Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04) ALK
  • Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05) GVM
  • Machinist vaste of mobiele torenkraan (W4-06) TK
  • Machinist verreiker (W4-07) VRK

W4-01 en W4-04 en W4-05 en W4-07 is een hoofdcategorie. W4-01 geeft vrijstelling voor W4-04 en/of W4-05 en/of W4-07.

W4-02 en W4-03 is een hoofdcategorie. W4-03 geeft vrijstelling voor W4-02.

W4-06 is een hoofdcategorie.

De hierboven genoemde machinisten die een bouwwerk oprichten (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, moeten in het bezit zijn van een persoonsregistratie van TCVT RA (arbobesluit 7.32).

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht". Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt ! De opbouw van bijv. een kermis valt hier ook onder.

De keurmeester TCVT, de hijsbegeleider, de aanpikker bouw en de machinist KROL vallen NIET onder TCVT RA maar onder TCVT: zie www.tcvt.nl.

Een machinist die in het bezit is van een geldige registratie W4, is eveneens een hijsbegeleider (W4-08) en/of aanpikker bouw (W4-09).

De ZZP-er is voor het systeem van registreren gelijk aan een werkgever. De ZZP-er moet zelf de praktijkervaring van de machinist (hijzelf dus) bijhouden.

1. Is het nu TCVT of TCVT-RA?

TCVT-RA is het zusje van TCVT en voert sinds 1-1-2020 namens de Minister van SZW de persoonsregistratie voor machinisten W4-01 t/m W4-07 uit (in plaats van voorheen TCVT/DNVGL).

2. Per wanneer wordt het certificaat vervangen door een registratie?

Per 1 januari 2020 worden er geen certificaten meer uitgegeven, maar alleen persoonsregistraties W4-01 t/m W4-07, onder TCVT RA (www.tcvt-ra.nl).

3. Wat kost de XS-ID app?

De machinist kan de XS-ID app kosteloos downloaden bij de (her)registratie. De (her)registratie kost ad € 195,-- excl. btw. per registratie voor een periode van 5 jaar (2 registraties betekent 2x een afdracht, ook als beide registraties in dezelfde app staan en/of een gelijk user ID hebben). Er wordt betaald voor de registratie en niet voor de app).

4. Wat valt er onder MK , TK of FMG (zie ook FAQ nr 9)?

Als u een registratie MK (mobiele kraan) heeft, dan mag u volgens de wet ook draaien op een ALK en/of een GVM en/of een VRK.

Als u een registratie MTK (mobiele torenkraan) heeft, dan mag u volgens de wet ook draaien op een TK (sinds 1-1-2020 is dit torenkraan vast of mobiel).

Als u een registratie TK (torenkraan) heeft, dan mag u volgens de wet ook draaien op een MTK (sinds 1-1-2020 is dit torenkraan vast of mobiel).

Als u een registratie FMG (funderingsmachine groot) heeft, dan mag u volgens de wet ook draaien op een FMK.

5. Hoe schrijf ik de praktijkervaring digitaal bij?

Werkgevers / ZZP-ers kunnen kosteloos een autorisatiecode aanvragen bij TCVT-RA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met deze code kunnen zij inloggen in het systeem en de praktijkervaring bijschrijven. Let op: een ZZP-er kan de app alleen gebruiken als machinist en anderzijds moet hij inloggen als "werkgever" met de autorisatiecode via een computer (niet via een smartphone). Op de website staat een handleiding voor zowel de werkgever als de machinist.

De praktijkervaring moet worden bijschreven in het lopende kwartaal of tot uiterlijk 3 maanden na het betreffende kwartaal (gelijk aan de opgave termijn voor de Belastingdienst). Hierna is het bijschrijven voor dat kwartaal niet meer mogelijk ! De machinist moet 8 kwartalen ervaring hebben in de periode van 5 jaar (= 20 kwartalen). Als je dus een kwartaal mist, hoeft dat geen probleem te zijn.

 6. Hoe verleng ik mijn certificaat/registratie? 

Staat de praktijkervaring en de 2 bijscholingsdagen digitaal geregistreerd, dan kunt u of uw werkgever een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek tot verlenging ovv van de naam en de geboortedatum van de machinist.

Nog niet digitaal: scan en mail het boekje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Door het doen van een verzoek tot verlenging kunnen wij uw ervaring en bijscholing over de afgelopen 5 jaar checken. Daarna ontvangt u uw nieuwe registratie na betaling van de factuur (die u per email ontvangt). De factuur gaat naar de machinist, omdat de registratie persoonsgebonden is (vgl het rijbewijs). Wie de factuur betaalt is vrij (dat mag dus ook de werkgever zijn). 

Het volgen van de bijscholing betekent niet automatisch dat u wilt verlengen.

Om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden tot verlenging van een registratie, is dit in deze memo weergegeven.

7. Bij wie kan ik de erkende bijscholing volgen?

Sinds 1 juli 2019 kan alleen een erkende trainer de bijscholing bijschrijven. De erkende trainer schrijft de bijscholing bij in de digitale omgeving (of nog in het TCVT-boekje indien gewenst).

8. Bijscholing registreren

Het beheren van een registratie en het daarvoor tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de registratiehouder zelf. Dit is vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet zelf zorgen dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste registratiehouders hun verantwoordelijkheid en zorgen ze dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is.

Er worden op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen verleend. Ook niet als je "een dag te laat bent". In dat geval moet de registratiehouder zijn theorie-examen over doen.

Voor dit strenge beleid is gekozen, omdat een registratiehouder voor de 1e bijscholingsdag 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de volgende bijscholingsdag te volgen. Een verkeerde planning kan dus geen argument zijn.

Corona uitzondering:

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies COVID 19 van “Den Haag” van maart 2020 en december 2020) kunnen machinisten in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT RA heeft hieromtrent (cfm de richtlijn van SZW voor kraanmachinisten) als volgt besloten:

Machinisten die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen 15-3-2020 en 1-6-2020 c.q. 10-12-2020 en 09-02-2021 c.q. 10-02-2021 en 01-03-2021, krijgen respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à 41 mnd

- 2e dag: Tussen 36ste (41ste) en 65 mnd

Bij de verlenging moeten deze machinisten middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training. De machinist kan dus NIET vanuit zichzelf een beroep doen op deze "Corona-regel".

9. Waarom staat W4-08 (hijsbegeleider) en/of W4-09 (aanpikker bouw) niet in de app/op de DSP-pas ?

Een machinist W4-01 t/m W4-07 bezit automatisch de bevoegdheden van een hijsbegeleider W4-08 en/of een aanpikker bouw (W4-09). Hoewel dit niet expliciet in de app/op de DSP-pas staat, is dit wel het geval.

10. Bekijken van de gegevens via de app/meldingen aanzetten in de app.

De machinist kan als houder van de app checken of de praktijkervaring en/of zijn bijscholing zijn/is bijgeschreven.

Om meldingen/sms aan te zetten in de XS-ID app volg je de volgende stappen:
- ga naar instellingen/settings
- ga naar meldingen/notifications
- ga naar app meldingen/notifications
- zet de schuif van de XS-ID app aan

11. Hoe lang duurt het voordat ik een registratie ontvang na een examen ?

Gemiddeld duurt dit 4 weken. Na het examen moet de examinator zijn schriftelijk advies aan de exameninstelling kenbaar maken. De exameninstelling moet kijken of het examen volgens de regels is afgenomen. Daarna moet de exameninstelling alle gegevens van de kandidaat verzamelen om een registratie aan te kunnen laten maken. Het volledige dossier gaat dan naar TCVT RA (dit duurt gemiddeld 2 weken). Vervolgens bepaalt TCVT RA of de kandidaat geregistreerd kan worden (dit duurt gemiddeld 1 week). Hierna stuurt TCVT RA een factuur aan de kandidaat. Als de factuur betaald is, stuurt TCVT RA per email het officiële registratie-document en kan eventueel de XS-ID app worden gedownload. Hoe sneller de machinist zijn factuur betaald, hoe sneller het registratiedocument kan worden gemaild.

12. Verlengen van het TCVT certificaat naar een TCVT-RA registratie tot max. 1 jaar na datum !

Registraties die worden aangeboden ter verlenging, mogen maximaal 1 jaar (12 mnd) zijn verlopen en de praktijkervaring en bijscholing moet geldig zijn binnen de reguliere looptijd van 3 resp. 5 jaar. Voorkomen moet worden dat personen veel te laat hun registratie voor een verlenging aanbieden. Als een persoon te laat is, moet hij/zij een volledig examen afleggen !

13. Registratie W4 en ISO 9926

De eisen die in de ISO 9926 worden gesteld met betrekking tot kraanmachinisten, zijn in de W4 registratieschema's meegenomen. Een W4-kraanmachinist is zwaarder geëxamineerd dan volgens de ISO 9926 wordt vereist.

14. TCVT-RA voor buitenlandse machinisten

De eisen die gelden voor de Nederlandse bouwplaats, gelden uiteraard ook voor mensen met een andere nationaliteit. Iedereen, ook de buitenlandse machinist, moet dus voldoen aan de eisen van arbobesluit 7.32 en TCVT RA.

De examens worden dan ook in het Duits, Engels of Frans afgenomen.

15. Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen?

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.

Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montage werkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT en TCVT RA (oprichten van een bouwwerk).

  • Eis van TCVT keuring geldt ex het Warenwetbesluit machines.
  • Eis van TCVT RA registratie voor de machinist Torenkraan geldt.

16. Vrijstelling voor machinisten TCVT-RA voor HBG (W4-08)

Op 13-04-2021 heeft de SSVV Waarborgcommissie Verplaatsen van Lasten ermee ingestemd dat TCVT W4-08 vrijstelling geeft voor VVL-H.
zie ook: SOG Examens - VCA Infra, Overzicht Vrijstellingen SOG Examens. 

17. Moet de brandweer een TCVT-RA registratie hebben om te hijsen op een bouwplaats?

Ja, elke machinist die hijst op een bouwplaats met een kraan van 10tm of meer moet in het bezit zijn van een geldige TCVT-RA registratie. Dit is dus ongeacht wat en waarom hij op die bouwplaats hijst (zie ook Memo inzet van de brandweer met gebruik van een hijskraan). 

18. Downloaden TCVT-RA registratie

De registratie wordt maar 1x gemaild door Secure Logistics.
U kunt zelf ook uw registratie online downloaden.
U kunt dit doen door uzelf eerst te registeren via
https://online.secure-logistics.nl/SecureOnline/nl/forgotpassword
Vul user ID in en klik op OK.
Daarna kunt u de registratie als pdf downloaden.