Per 1-1-2020 zijn de nieuwe schema’s voor machinisten wettelijk van kracht geworden. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05), verreiker met hijsfunctie (W4-07), torenkraan vast + mobiel  (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-02).
De aparte schema's voor de torenkraan machinist (W4-02) en de mobiele torenkraan machinist (W4-06) zijn per 1-1-2020 vervallen. Dit wordt vervangen door het schema machinist torenkraan (vast of mobiel): W4-06.

Examinering

Om een TCVT RA registratie te kunnen verkrijgen moet een examen worden afgelegd. Dit kan alleen bij de volgende onderstaande exameninstellingen. Examens worden afgenomen door TCVT-gecertificeerde examinatoren die in het bezit zijn van een geldig certificaat VT-421. Hiermee wordt invuling gegegeven aan art. 6 van de Algemene Overeenkomst SZW - TCVT RA. Klachten over een exameninstelling woren behandeld door TCVT-RA.

TCVT exameninstellingen (op alfabetische volgorde):
CertiFlex (www.certiflex.nl)
ECE (www.ecexam.nl)
NECV (www.necv.nl)
XY Masterclass (www.xymasterclass.nl)

TCVT-pas (DSP-pas)

Machinisten die na 1-1-2020 een nieuwe registratie of herregistratie krijgen (voorheen heette dit (her)certificatie), ontvangen automatisch (kosteloos) een app/DSP-pas en geen TCVT-boekje meer. Op de app/pas kunnen digitaal de praktijkuren en de bijscholing worden bijgehouden.

Hoe werkt de initiële registratie ?
Een kandidaat doet examen bij een Exameninstelling.

 • Hierop zijn alle TCVT-RA documenten van toepassing (ex-protocol, ex-instructie, etc.).
 • De examinator is in het bezit van een geldig TCVT VT-421 certificaat.
 • Het examen staat onder toezicht van de Stg Examenkamer.

De kandidaat slaagt voor zijn examen en wordt met een positief advies voorgedragen aan TCVT-RA.
TCVT-RA beoordeeld de voordracht.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in register + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + app/DSP-pas naar kandidaat

Er is één register waarin TCVT RA en geautoriseerde personen in kunnen werken.
Het bijhouden (en uitlezen) van de praktijkervaring kan door de hiervoor door TCVT-RA geautoriseerde werkgever in het register.
Het bijhouden van de bijscholing gebeurt door de door TCVT-RA geautoriseerde trainer.

Een DSP-pas kan ook worden geactiveerd als toegangspas, maar dat is alleen noodzakelijk als de pas ook gebruikt gaat worden als toegangspas in bijv. de Botlek: dit is dus geen noodzaak !
Op de DSP-pas komt het TCVT-nummer en ook de foto van de kandidaat.

Herregistratie
Beoordeling data (praktijkregistratie + bijscholing) via het Register door TCVT-RA.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in regsiter + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + DSP-pas naar kandidaat

Opleidingen

TCVT houdt zich niet bezig met de opleidingen. TCVT bepaalt wel de eind- en toetstermen voor de persoonscertificatie en de inhoud van de examens. Op basis van de eind- en toetstermen in de schema's mag elke opleider een cursus aanbieden. TCVT geeft hier geen erkenningen voor af. Opleidingen voor de tussentijdse bijscholing kunnen uitsluitend worden verzorgd door trainers die door TCVT erkend zijn.

Het TCVT-examen bepaald of iemand een TCVT-certificaat ontvangt. Voorafgaand aan een (her)examen kan een opleiding worden gevolgd, maar dit is niet verplicht.

TCVT opleiders (op alfabetische volgorde):
Advance Groep, Helvoirt (www.advance-groep.nl)
Van Bokhorst Transport Opleidingen, Apeldoorn (www.vbto.info)
Colle Safety&Training, Sittard (www.colle.eu)
Crescendo Trainingscentrum, Noord-Holland (www.traincrescendo.nl)
DINS Safety Training, Terneuzen (www.dinsopleidingen.nl)
DON Opleidingen BV, Westland (www.donopleidingen.nl)
EasyCursus, Ridderkerk (www.easycursus.nl)
Elgran Logistic Training, Bakel (www.elgran.nl)
EVO, Zoetermeer (www.evo.nl)
eWorks, Hilversum (www.eworks.nl)
Heerkens, Veghel (www.heerkens.com)
HOC, Zuidlaren TCVT-erkend (www.hoctraining.nl)
HVTD, Leerdam (www.hvtd.nl)
Jonkman Opleidingen, Terneuzen (www.jonkmanopleidingen.nl)
Kees van Iersel Opleiding en Training (www.iersel.nl)
Kreeft Opleidingen (www.kreeftopleidingen.nl)
Mammoet Academy, Hoogvliet (https://academy.mammoet.com)
12hoist4u, Houten (www.12hoist4u.com)
Opcedo, Donkerbroek (www.opcedo.nl)

Piet Gons (pietgonsrijopleidingen.nl)
ROCO Nederland, Montfoort (www.roco-detachering.nl)
Riwal Opleidingen (www.riwal.nl/opleidingen)
Scaves, Schoonebeek (www.scaves.nl)
Security Cranes, Vianen (www.securitycranes.nl
Soma bedrijfsopleidingen, Harderwijk (www.somabedrijfsopleidingen.nl)
Vikamco, Nistelrode (www.vikamco.nl)
V-tas, Bladel (www.v-tas.nl)
VTC, Barneveld (www.vtc.nl)
Wierks Logistieke Opleidingen, Rotterdam (www.wierks.nl)