Met de invoering van TCVT-RA worden ook de nieuwe schema’s voor machinisten van kracht. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05, verreiker met huisfunctie (W4-07), mobiele torenkraan (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-09).
Het aparte schema voor de torenkraan machinist (W4-02) vervalt, omdat een certificaat W4-06 volstaat.

TCVT-pas
TCVT-RA gaat met de invoering van de registratie-systematiek per 1-7-2019 over op pasjes (in plaats van het TCPR-boekje).

Hoe werkt de initiële registratie straks?
Een kandidaat doet examen bij een EXI.

 • Hierop zijn alle TCVT-RA documenten van toepassing (ex-protocol, ex-instructie etc.).
 • De examinator heeft de examinatorentoets met goed gevolg volbracht

De kandidaat slaagt voor zijn examen en wordt met een positief advies voorgedragen aan de RAI (Registratie Administratie Instantie: is nu de CBI).
De RAI beoordeeld de voordracht.
De RAI geeft TCVT RA een zwaarwegend advies tot registratie van de kandidaat.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in register + melding aan SL (Secure Logistics)
 • SL stuurt officiële Registraat + pasje naar kandidaat

Er is één register waarin TCVT RA en geautoriseerde personen in kunnen werken.
Het bijhouden (en uitlezen) van de praktijkervaring kan door de hiervoor geautoriseerde werkgever in het register.
Het bijhouden van de bijscholing gebeurt door de geautoriseerde trainer.

De TCVT-pas kan ook worden geactiveerd als toegangspas, maar dat is alleen noodzakelijk als de pas ook gebruikt gaat worden als toegangspas in bijv. de Botlek: dit is dus geen noodzaak !
Op de pas komt ook de foto van de kandidaat. Optie is om ook zijn TCVT-nummer hierop aan te geven.

Herregistratie
Beoordeling data (praktijkregistratie + bijscholing) via het Register door de RAI.
De RAI geeft TCVT RA een zwaarwegend advies tot herregistratie van de kandidaat.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in regsiter + melding aan SL (Secure Logistics)
 • SL stuurt officiële Registraat + pasje naar kandidaat

Persoonsregister

Gebruik het onderstaande formulier om in het persoonsregister te zoeken.