Per 1-1-2020 zijn de nieuwe schema’s voor machinisten wettelijk van kracht geworden. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05, verreiker met hijsfunctie (W4-07), torenkraan vast + mobiel  (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-02).
De aparte schema's voor de torenkraan machinist (W4-02) en de mobiele torenkraan machinist (W4-06) zijn per 1-1-2020 vervallen. Dit wordt vervangen door het schema machinist torenkraan (vast of mobiel): W4-06.

Examinering

Om een TCVT RA registratie te kunnen verkrijgen moet een examen worden afgelegd. Dit kan bij de volgende 4 exameninstellingen: CertiFlex, ECE, NECV en YX Masterclass. Examens worden afgenomen door TCVT-gecertificeerde examinatoren die in het bezit zijn van een geldig certificaat VT-421. Hiermee wordt invuling gegegeven aan art. 6 van de Algemene Overeenkomst SZW - TCVT RA. Klachten over een exameninstelling woren behandeld door TCVT-RA.

TCVT-pas (DSP-pas)

Machinisten die na 1-1-2020 een nieuwe registratie of herregistratie krijgen (voorheen heette dit (her)certificatie), ontvangen automatisch (kosteloos) een DSP-pas en geen TCVT-boekje meer. Op de pas kunnen digital de praktijkuren en de bijscholing worden bijgehouden.

Hoe werkt de initiële registratie ?
Een kandidaat doet examen bij een Exameninstelling.

 • Hierop zijn alle TCVT-RA documenten van toepassing (ex-protocol, ex-instructie etc.).
 • De examinator is in het bezit van een TCVT VT-421 certificaat.
 • Het examen staat onder toezicht van de Stg Examenkamer.

De kandidaat slaagt voor zijn examen en wordt met een positief advies voorgedragen aan TCVT-RA.
TCVT-RA beoordeeld de voordracht.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in register + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + DSP-pas naar kandidaat

Er is één register waarin TCVT RA en geautoriseerde personen in kunnen werken.
Het bijhouden (en uitlezen) van de praktijkervaring kan door de hiervoor door TCVT-RA geautoriseerde werkgever in het register.
Het bijhouden van de bijscholing gebeurt door de door TCVT-RA geautoriseerde trainer.

De DSP-pas kan ook worden geactiveerd als toegangspas, maar dat is alleen noodzakelijk als de pas ook gebruikt gaat worden als toegangspas in bijv. de Botlek: dit is dus geen noodzaak !
Op de DSP-pas komt het TCVT-nummer en ook de foto van de kandidaat.

Herregistratie
Beoordeling data (praktijkregistratie + bijscholing) via het Register door TCVT-RA.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in regsiter + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + DSP-pas naar kandidaat