Met de invoering van TCVT-RA worden ook de nieuwe schema’s voor machinisten van kracht. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05, verreiker met hijsfunctie (W4-07), mobiele torenkraan (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-09).
Het aparte schema voor de torenkraan machinist (W4-02) en de mobiele torenkraan machinist (W4-06) vervalt per 1-1-2020. Dit wordt vervangen door het schema machinist (mobiele) torenkraan: W4-06.

TCVT-pas
TCVT-RA gaat met de invoering van de registratie-systematiek al vanaf 1-7-2019 over op pasjes (in plaats van het TCPR-boekje): de zogenaamde DSP-pas (verzending tussen 1 juli en 1 oktober 2019).

Hoe werkt de initiële registratie straks?
Een kandidaat doet examen bij een Exameninstelling.

 • Hierop zijn alle TCVT-RA documenten van toepassing (ex-protocol, ex-instructie etc.).
 • De examinator heeft de examinatorentoets met goed gevolg volbracht

De kandidaat slaagt voor zijn examen en wordt met een positief advies voorgedragen aan TCVT-RA.
TCVT-RA beoordeeld de voordracht.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in register + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + DSP-pas naar kandidaat

Er is één register waarin TCVT RA en geautoriseerde personen in kunnen werken.
Het bijhouden (en uitlezen) van de praktijkervaring kan door de hiervoor door TCVT-RA geautoriseerde werkgever in het register.
Het bijhouden van de bijscholing gebeurt door de door TCVT-RA geautoriseerde trainer.

De DSP-pas kan ook worden geactiveerd als toegangspas, maar dat is alleen noodzakelijk als de pas ook gebruikt gaat worden als toegangspas in bijv. de Botlek: dit is dus geen noodzaak !
Op de DSP-pas komt het TCVT-nummer en ook de foto van de kandidaat.

Herregistratie
Beoordeling data (praktijkregistratie + bijscholing) via het Register door TCVT-RA.
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder vrijgave, want:

 • check naw door kandidaat zelf
 • factuur TCVT RA aan kandidaat
 • akkoord op naw + factuur betaald
 • vrijgave in regsiter + melding aan SL (Secure Logistics: de beheerder van het register)
 • SL stuurt officiële Registratie + DSP-pas naar kandidaat

Persoonsregister

Gebruik het onderstaande formulier om in het persoonsregister te zoeken.