Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van TCVT-RA en actuele zaken die spelen in de bedrijfstak.

Hoe kunt u het TCVT persoonscertificaat vanaf 1-1-2020 verlengen ?

 1. Het TCVT persoonscertificaat W4-01 t/m W4-07 (MK, TK, FMK, FMG, ALK, GVM, MTK, VRK) exclusief W4-08 Hijsbegeleider, wordt per 1-1-2020 van rechtswege door de Minister van SZW omgezet in een persoonsregistratie. 1)
 2. De looptijd van het huidige certificaat blijft geldend voor de registratie.
 3. Na 5 jaar vanaf het moment van afgifte van het TCVT-certificaat, kunt u het certificaat tegen betaling verlengen door een TCVT-RA registratie (de pas is dan gratis).
 4. Wat moet u dan doen ?
 5. Kom 4 weken voor het verstrijken van de 5 jaren termijn in actie;
 6. Stuur uw originele huidige boekje naar TCVT RA, Postbus 154, 3990 DD HOUTEN;
 7. Check uw email- en adresgegevens via https://online.secure-logistics.nl/Secureonline
 8. TCVT-RA stuurt u per email een digitale factuur. Betaal deze zo snel mogelijk (dit kan ook via de link met Linkpay) LET OP: de email met de factuur komt soms in uw spam-box terecht !;
 9. Na controle en goedkeur door TCVT-RA wordt vervolgens uw registratie met 5 jaar verlengd en ontvangt u per email een nieuwe TCVT registratie en wordt een nieuwe DSP pas per post thuisgestuurd.
 10. Vanaf 1 januari 2020 kan alleen de werkgever de praktijkuren digitaal bijschrijven. 2)
 11. Vanaf 1 juli 2019 wordt de bijscholing al digitaal bijgeschreven door uw erkende trainer (bijschrijven in het boekje is ook nog geldig).

1) Overige certificaten worden vanaf 1-1-2020 via TCVT (dus niet via TCVT RA) verlengd.

2) Een ZZP-er is machinist en werkgever. Hij heeft de pas aangevraagd en heeft daarnaast een autorisatiecode als werkgever aangevraagd.

Per 1 juli 2019 kan er alleen bij een erkende trainer bijscholing worden gevolgd en niet meer bij een erkend bijscholingsinstituut.
Bij Documenten staat wie de erkende trainers zijn.

De DSP-pas is de vervanger van het oude TCVT-boekje. Sinds 1-7-2019 konden machinisten kosteloos een pas aanvragen. Per 1-3-2020 kan de pas worden verkregen ad € 100,--.( De machinist kan ook wachten tot het moment van hercertificatie en ontvangt dan automatisch en gratis een pas na betaling van zijn registratiekosten (voor de termijn van 5 jaar)).

In beide gevallen moet het oude TCVT-boekje voor de verlenging worden opgestuurd aan TCVT RA, Postbus 154, 3990 DD HOUTEN.

 

Na de verlenging krijgt u dan de nieuwe DSP-pas opgestuurd.