Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van TCVT-RA en actuele zaken die spelen in de bedrijfstak.

Hoe kunt u het TCVT persoonscertificaat vanaf 1-1-2020 verlengen ?

 1. Het TCVT persoonscertificaat W4-01 t/m W4-07 (MK, TK, FMK, FMG, ALK, GVM, MTK, VRK) exclusief W4-08 Hijsbegeleider, wordt per 1-1-2020 van rechtswege door de Minister van SZW omgezet in een persoonsregistratie. 1)
 2. De looptijd van het huidige certificaat blijft geldend voor de registratie.
 3. Na 5 jaar vanaf het moment van afgifte van het TCVT-certificaat, kunt u het certificaat tegen betaling verlengen door een TCVT-RA registratie (de pas is dan gratis).
 4. Wat moet u dan doen ?
 5. Kom 4 weken voor het verstrijken van de 5 jaren termijn in actie;
 6. Stuur uw originele huidige boekje naar TCVT RA, Postbus 154, 3990 DD HOUTEN;
 7. Check uw email- en adresgegevens via https://online.secure-logistics.nl/Secureonline
 8. TCVT-RA stuurt u per email een digitale factuur. Betaal deze zo snel mogelijk (dit kan ook via de link met Linkpay) LET OP: de email met de factuur komt soms in uw spam-box terecht !;
 9. Na controle en goedkeur door TCVT-RA wordt vervolgens uw registratie met 5 jaar verlengd en ontvangt u per email een nieuwe TCVT registratie en wordt een nieuwe DSP pas per post thuisgestuurd.
 10. Vanaf 1 januari 2020 kan alleen de werkgever de praktijkuren digitaal bijschrijven. 2)
 11. Vanaf 1 juli 2019 wordt de bijscholing al digitaal bijgeschreven door uw erkende trainer (bijschrijven in het boekje is ook nog geldig).

1) Overige certificaten worden vanaf 1-1-2020 via TCVT (dus niet via TCVT RA) verlengd.

2) Een ZZP-er is machinist en werkgever. Hij heeft de pas aangevraagd en heeft daarnaast een autorisatiecode als werkgever aangevraagd.

Per 1 juli 2019 kan er alleen bij een erkende trainer bijscholing worden gevolgd en niet meer bij een erkend bijscholingsinstituut.
Bij Documenten staat wie de erkende trainers zijn.

Op 12 oktober 2021 is er een bijeenkomst voor de erkende trainers.

De DSP-pas is de vervanger van het oude TCVT-boekje. Sinds 1-7-2019 konden machinisten kosteloos een pas aanvragen. Per 1-3-2020 kan de pas worden verkregen ad € 100,--.( De machinist kan ook wachten tot het moment van hercertificatie en ontvangt dan automatisch en gratis een pas na betaling van zijn registratiekosten (voor de termijn van 5 jaar)).

In beide gevallen moet het oude TCVT-boekje voor de verlenging worden opgestuurd aan TCVT RA, Postbus 154, 3990 DD HOUTEN.

 

Na de verlenging krijgt u dan de nieuwe DSP-pas opgestuurd.