De DSP-pas is de vervanger van het oude TCVT-boekje. Sinds 1-7-2019 konden machinisten kosteloos een pas aanvragen. Per 1-3-2020 kan de pas worden verkregen ad € 100,--.( De machinist kan ook wachten tot het moment van hercertificatie en ontvangt dan automatisch en gratis een pas na betaling van zijn registratiekosten (voor de termijn van 5 jaar)).

In beide gevallen moet het oude TCVT-boekje voor de verlenging worden opgestuurd aan TCVT RA, Postbus 154, 3990 DD HOUTEN.

 

Na de verlenging krijgt u dan de nieuwe DSP-pas opgestuurd.